Predstavljamo: Green Energy Pal – Trošimo energiju, štedimo novce i okoliš

Četvrti tim kojeg predstavljamo iz ovogodišnje generacije SPOCK-a također je zasnovan na “zelenoj” ideji, a spada i u skupinu timova sastavljenih od zaposlenika Sveučilišta u Zagrebu. Tim Green Energy Pal čine četiri doktoranda sa Zavoda za visoki napon i elektroenergetiku na FER-u čiji je cilj optimizacija troškova električne energije malih i srednjih poduzeća, kako bi…