IDEJE

Pronađi ideju s kojom želiš krenuti u startup svijet

Studenti koji raspolažu znanjima i vještinama iz područja nužnih za razvoj pojedine ideje te žele postati dio startupa, mogu se prijaviti za brainstorming radionicu odabrane ideje, gdje će se formirati projekt i tim budućih osnivača startupa. Svaka ideja ima svog predlagatelja koji će nakon brainstorming radionice odlučiti tko s njim od zainteresiranih kolega ulazi u SPOCK program. Ideje predložene od SPOCK vodstva su ponuđene studentima da ih preuzmu kao svoje i rade na njenom razvoju uz mentora koji je predložio ideju. Više o brainstorming radionicama i procesu formiranja tima možete naći na linku. Prijave za brainstorming radionice su otvorene do 15. prosinca.

Popis prijavljenih ideja za ovogodišnji SPOCK program

DiaPet

Potkožni glukometar za pse s aplikatorom inzulina
Nikola Čudina i Dominik Andrijanić

Veterinarski fakultet

Dijabetes tip 1 je česta kronična bolest pasa. Za njeno precizno praćenje i dobivanje jasnog uvida u tok bolesti je kod pojedinog pacijenta potreban uvid u 24 satno stanje glukoze u krvi (GUK). 24 satna krivulja glukoze je od iznimne važnosti pri određivanju doze terapija inzulinom te praćenje odgovora pacijenta na istu. Problem nastaje kada vlasnici ne uspijevaju dovoljno često i stručno provjeravati stanje svojih pasa pa veterinar nije u stanju sa sigurnošću donijeti odluku o daljnjim koracima.

Ideja je stvoriti potkožni senzor i čitač glukoze u krvi za pse s dijabetesom koji bi funkcionirao kao Continuous Glucose Monitoring uređaj. Takav bi uređaj bio povezan s mobilnom aplikacijom koja bi vlasnicima davala kontinuirani uvid u kretanje glukoze u krvi u odnosu na referentne vrijednosti. Ti bi podaci također onda služili veterinarima za određivanje terapije i prehrane te točniju prognozu bolesti ovisnu o njenim kretanjima. Idući korak bi bilo stvaranje automatskog aplikatora inzulina.

Praćenje dijabetesa u pasa se trenutno provodi vađenjem krvi i korištenjem testnih trakica u sklopu elektronskog čitača. Glavni problemi kod tog pristupa su premala frekvencija uzimanja uzoraka što rezultira nedovoljno osjetljivim rezultatima i uvidom u odgovor pacijenta na trenutnu terapiju. Problemi nastaju i kod aplikacije lijeka doma. Također iziskuje puno truda i brige vlasnika što često predstavlja problem i stres time dovodeći do loših rezultata.

Jedan od 300 pasa pati od diabetesa mellitusa. Taj broj se također povećao trostruko u zadnjih 30 godina. Svi psi dijagnosticirani s dijabetesom zahtijevaju cjeloživotnu terapiju i nadzor.

Vlasnici pacijenata bi trebali jednokratno kupiti transmiter i čitač u ukupnoj vrijednosti od cca. 1.800 HRK. Vlasnik bi također morao nastaviti kupovati same potrošne skenere za glukozu u vrijednosti cca. 350 HRK i trajanja od par tjedana. U slučaju odluke o kupnji automatskog aplikatora inzulina (povezanog s glukometrom i aplikacijom) bi vlasnik jednokratno morao odvojiti cca. 15.000 HRK.

Nikola Čudina: student 5. godine veterinarske medicine i apsolvent marketinga i komunikacija
Dominik Andrijanić: student 5. godine veterinarske medicin

Embedded hardware i software developer (jedna ili dvije osobe).

SWIRRIS

Autonomni sustav za analizu, navodnjavanje i ponovnu uporabu pročišćenih otpadnih voda u poljoprivredi
Miha Pužin – Agronomski fakulte

Tvrtko Karlo Kovačević – Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Moderni (konvencionalni) sustav poljoprivredne proizvodnje koristi sve raspoložive resurse kako bi osigurao visoke prinose i visoke prihode. U poljoprivrednoj proizvodnji osobito su važna makrohranjiva dušik, fosfor i kalij jer ovisno o njihovim zalihama u tlu, nadomještamo ih gnojidbom, kako bi biljke imale ujednačen rast i razvoj te optimalne prinose. Višak mineralnih gnojiva prodire u dublje slojeve tla i podzemne vode uzrokujući eutrofikaciju tala i voda (prisutnost velikih količina hranjiva) te time potpuni nestanak prirodne ravnoteže.

„Blackbox“ namijenjen poljoprivrednicima u koji se ubaci grumen tla, a nazad dobiju jasne upute i smjernice za navodnjavanje, gnojenje i postizanje boljeg uroda ovisno o kulturi koja se sadi. Kemijskom analizom otopine tla rezultate je moguće dobiti u trenu, korištenjem svježeg uzorka tla. Razvojem kolorimetrijskog senzora za analizu prisutnih makrohraniva (NPK) u tlu poljoprivrednicima bi se omogućile samostalne analize u vremenskim periodima koje bi određivali oni sami.

Da bi se ustanovile količine i vrste hranjiva koje su potrebite pri gnojidbi, nužno je obaviti uzimanje tzv. srednjih ili prosječnih uzoraka tla. Prosječan uzorak se sastoji od 20-25 pojedinačnih uzoraka tla (zavisno o veličini površine proizvodne parcele), koji se miješaju. Takav prosječni uzorak stavlja se u PVC vrećicu koja se šalje specijaliziranim laboratorijima. Kopanjem tla, uzorci gube fizikalna i kemijska svojstva u odnosu na tlo u nenarušenom stanju. Uzorci ubrzano degradiraju do dolaska u laboratorij stoga su rezultati takvih analiza prikazani u rasponu vrijednosti zbog nemogućnosti precizne determinacije ukupne količine hraniva.

Problem pregnojavanja prisutan je u cijelom svijetu, pogotovo pregnojavanje dušikom u obliku mineralnih gnojiva. Paradoks pregnojavanja je taj što nepotrebno povećava troškove proizvodnje, a pritom uništava okoliš (nestanak čitavih prirodnih biotopa, promjene prirodnih ravnoteža) i narušava kvalitetu hrane (prisutnost karbamata, teških metala, organskih fosfata). Spomenuti problemi stvaraju milijunske troškove vladama svijeta koji će nezaustavljivo rasti ako izostane odgovarajuća reakcija.

Prvi prototip rješenja ciljao bi na industrijske primjene. Samo rješenje moguće je implementirati i u hidroponske sustave uzgoja. U slučaju ugrađivanja u hidroponske sustave rješenje bi bilo statično, fiksirano i automatizirano te bi cijena bila manja (do 5.000kn). U slučaju odabira autonomnog mini vozila koje bi išlo po uzgojnim površinama pa samo uzimalo uzorke tla i vode cijena bi bila do 8.000kn. Cijene ne uključuju potrošni materijal nužan za analize (enzimi, kem. spojevi za obojenja itd.).

Tvrtko je student 4. godine PBF-a i od velike mi je pomoći za sve stvari koje su povezane s kemijom, bilo to odabir kem. metoda za analizu, nabavku kem. sredstava i istraživanju novih metoda. Obožavan je među prof. PBF-a koji su nam također na raspolaganju za sve upite i probleme povezane s kemijom.
Miha (ja) sam agronom koji je otkrio primjene IT tehnologija u poljoprivredi koje svakodnevno istražujem. Nikada prežaljen neuspjeh upisa na FER natjerao me da krenem učiti programirati u svojoj struci gdje sam imao “vatreno krštenje” s R-om i SAS-om. Otkrivši mogućnosti R-a u agr. struci počeo sam se učiti neke programske jezike (C++,C#, Phyton) nadajući se upotrebiti ih u poljoprivredi jednog dana. Natječajem ICENT-a Smart Agriculture napokon sam ove godine počeo ulaziti u dubine IT svijeta i isprepletenosti programskih jezika sa svim mogućim znanostima. Budući da na agronomskom fakultetu nema profesora koji mogu podučavati informatiku većinom sam samouk.

Embedded developer (hardware), Mobile developer, Web developer (Front-end i back-end ili Full-stack developer), u principu osobe koje imaju iskustva s programiranjem (ponajviše Python, C++, C#, JavaScript). Vrlo smo entuzijastični u pogledu našeg dosadašnjeg projekta, no nedostatak ljudi, znanja i iskustva u elektrotehnici i programiranju sprječava naš daljnji rast i razvoj. Tvrtko i ja nudimo znanja iz područja kemije i agronomije u zamjenu za znanja i pomoć iz programiranja i elektrotehnike te se nadamo uzajamnoj koristi.

Virgil

Sustav za fizioterapijsku rehabilitaciju
Jan Marin

Studij dizajna

Ovim projektom se rješava problem nedovoljnog broja medicinskog osoblja, skupoća fizioterapije, te ponekad neprofesionalnog, ili hladnog pristupa pacijentima. Trenutni oblik fizioterapije u Hrvatskoj se odvija tako da (ako je u mogućnosti) pacijent mora dolaziti kod svog fizioterapeuta na terapiju. Set vježbi koje pacijent dobiva su uglavnom standardizirane, te ih pacijent ne može sam mijenjati ovisno o svome napretku nego ponovno mora doći kod svog terapeuta.

Moj projekt rješava više problema. Prvi je taj da bi pacijent imao najboljeg i uvijek dostupnog terapeuta na svom mobilnom uređaju. Aplikacija bi se spajala na senzorske jedinice koje bi se nosile na udovima te tako međusobno komunicirale s aplikacijom. Tako bi se stvarala povratna sprega informacija o tome koliko je pacijent napredovao te bi se u stvarno vremenu mogle prilagođavati vježbe ovisno o njegovom napretku.

Uređaji poput TyroStation-a, FitMi-ja i ValedoMotion – rješavaju neke od problema koje sam naveo, ali njihovi ciljni korisnici su veoma specifični, ne rješava se generalni problem. Moj proizvod je zamišljen da se koristi u svrhu aktivne fizioterapije. Korisnik bi koristio senzorske jedinice za praćenje svojih vitalnih funkcija, te u kombinaciji s narukvicama mogao prakticirati sigurnu i točnu fizioterapiju. Motivacijski čimbenici bi bili skrojeni za svakog korisnika ponaosob.

Otprilike 60 – 80% populacije se u životu susretne s fizioterapijom, bilo to postoperativni ili preventivni oblik. Gube se milijuni kuna na različite sprave i odlaske kod terapeuta, nepotrebne uputnice i sl. Jedini način da pacijent dobije najbolju fizikalnu terapiju je u privatnoj ustanovi, a to iziskuje jako puno novaca. Putem aplikacije se taj trošak smanjuje na minimum jer se radi o jeftinom i fizički malom proizvodu koji sadržava veoma jaku softversku komponentu.

Teško mi je reći koliko bi jedan proizvod (senzorske jedinice i aplikacija) koštao na tržištu, ovisi o tome koliko košta razvoj. U teorijskim okvirima bi potencijalno projekt mogao financirati HZZO te bi tako mogao postati standardan oblik njege za pacijente.

Trenutno sam jedini član tima i moje zvanje je magistar industrijskog dizajna.

U timu mi nedostaju pojedinci tehničkog zvanja, konkretno: inženjer elektrotehnike, mobile app developer, AI ekspert i sl.

POTENTIAL

Sustav za prediktivnu analizu moždane aktivnosti
Kristijan Lucijetić – Fakultet strojarstva i brodogradnje

Aldo Ferlatti – Fakultet informatike u Puli

Sučelje mozga i kompjutera, Brain Computer Interface, jedna je od tehnologija koje su u zadnje vrijeme doživjele nagli razvitak. Koristeći već ustaljene metode bilježenja moždane aktivnosti BCI tehnologija pruža novu sferu komunikacije čovjeka s njegovom okolinom. Međutim osnovni problem ove tehnologije je neadekvatna obrada signala moždane aktivnosti i sama kompleksnost sustava što za posljedicu ima dugotrajan proces prilagodbe korisnika i nedovoljna preciznost sustava van kliničke upotrebe.

Kao soluciju navedenih problema započeli smo s razvojem Predictive Brainwave Analysis ili PBA tehnologije. Cilj je razviti sustav sačinjen od headseta i softvera koji omogućavaju lako postavljanje i jasno prevođenje signala moždane aktivnosti u definirane i jasne naredbe računalu. PBA predstavlja univerzalni model prilagodljiv korisniku. Ova tehnologija omogućila bi jednostavno postavljanje BCI sustava za široki raspon primjena od medicine do novih komercijalnih rješenja.

Postoje dvije krajnosti: razvijeni uređaji su ili široko komercijalni (MUSE) s limitiranim mogućnostima, ili previše kompleksni i namijenjeni kliničkoj upotrebi (ANT Neuro, BioSemi …). Uvriježen model poslovanja tvrtki koji se bave BCI tehnologijom primarno se bazira na proizvodnji EEG headseta (npr. EMOTIV) za bilježenje moždane aktivnosti te dodatno naplaćuju precijenjen te u konačnici neupotrebljiv softver van specifičnih scenarija što u velikoj mjeri limitira primjeni BCI tehnologije

Potencijal BCI tehnologije je velik. Mogućnosti primjene pojednostavljenog sistema kakvog predlažemo sežu od medicinske primjene uz drastično skraćivanje vremena potrebnog za postavljanje sustava do primjene u sportskoj rehabilitaciji, eSportovima te u konačnici neograničenim komercijalnim primjenama limitiranim isključivo kreativnošću krajnjeg korisnika. Korištenje PBA tehnologije znatno bi smanjilo cijenu i znanje potrebno za izradu i korištenje BCI tehnologije učinivši ju komercijalno isplativom.

Planovi zarade od rješenja su sljedeći:
1) BTB usluge korištenje našeg softvera. Zarada po licenci i određenom postotak od prodaje svakog uređaja koji koristi naš softver/sustav.
(Okvirno oko 10 000 EUR jednokratno za licencu te 3% zarade od prodaje sistema koji koriste našu tehnologiju)
2) BTC cijena headseta i samog softvera (500 – 800 EUR po headsetu uz mjesečno plaćanje softvera do 50 EUR)
Navedeni planovi su shodni promjeni shodno budućem definiranom načinu poslovanja.

Aldo Ferlatti
student diplomskog studija Fakulteta informatike Sveučilišta u Puli
Talentiran i izvrsni programer posebice u području machine learninga i umjetne inteligencije. Web i software developer.

Kristijan Lucijetić
Team leader
Student usmjerenja dizajna medicinskih konstrukcija, Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu.
Raspon znanja na sponi medicine i strojarstva s proteklih 5 godina istraživanja u području prijavljene teme.
Iskustvo u razvoju proizvoda, vođenju projekata i izradi poslovnog plana.
Linkedin:
https://www.linkedin.com/in/kristijan-lucijetic/

Voljeli bi oformiti tim s osobama s voljom za brzim učenjem i/ili nekim od navedenih kompetencija:
– iskustvo i/ili dobro poznavanje strojnog učenja i umjetne inteligencije
– iskustvo u dizajnu PCB-a
– rad sa Arduinuom, Raspberry Pie…
– Iskustvo i/ili poznavanje EEG tehnologije
– student/ica sa znanjem i interesom za neuroznanost

Adopt your Farm

Online platforma za ponudu i potražnju poljoprivrednog zemljišta
Slavica Kuzmić i Tea Perlić

Agronomski fakultet

U Hrvatskoj je veliki problem napuštanja, nekorištenja i degradacije poljoprivrednog zemljišta s obzirom na to da su hrvatski poljoprivrednici pretežno stari i nemaju nasljednika, a mladi poljoprivrednici nemaju adekvatan pristup zemljištu zbog otežanog zakupa državnog zemljišta i iscrpljujuće administracije.

Primjeri iz prakse:

1. t.ly/0ZWL3

2. t.ly/3JBRW

Online platformu za ponudu i potražnju poljoprivrednog zemljišta, ali i gospodarstava. Korisnici sustava bi imali mogućnost ponuditi svoje gospodarstvo ili zemljište na trajno ili vremenski ograničen zakup, usvajanje (nasljeđivanje) uz mogućnost osposobljavanja poljoprivrednika. Mladi korisnici (potencijalni poljoprivrednici u dobi od 18 do 40 godina) bi mogli prema vlastitim preferencijama objaviti potražnju za gospodarstvom (zemljištem) ili ih pretražiti prema postojećim ponudama.

Zakup zemljišta trenutno ide preko javnih institucija ili lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu koji ima tehnička i administrativna ograničenja, te putem oglasnika. Sustav nasljeđivanja (sukcesije) izvan obitelji ne postoji, kao ni stručno-pravna podrška (potencijalnim) poljoprivrednicima prilikom nasljeđivanja.

S obzirom na nepostojeću javnu podršku prilikom zakupa ili kupnje zemljišta za potencijalne poljoprivrednike s problemom se susreću svi poljoprivrednici na razini Hrvatske. U Hrvatskoj desetljećima postoji trend opadanja poljoprivrednih gospodarstava, jer je mladim poljoprivrednicima otežan pristup zemljištu i/ili gospodarstvu.

Na platformi bi se plaćale savjetodavne i administrativne usluge prilikom zakupa i usvajanja poljoprivrednog gospodarstva prema potrebama i željama korisnika sustava. Plaćali bi ga korisnici sustava. Po usluzi oko 300 kuna.

Slavica Kuzmić studentica je pete godine na Agronomskom fakultetu usmjerenja Agrobiznis i ruralni razvoj. U slobodno vrijeme volontira na EU projektima digitalnog razvoja poljoprivrede, te proučava i prati teme vezanu uz digitalizaciju poljoprivrede. Posebno ju zanimaju socio-ekonomski odnosi i strukture na selu.

Tea Perlić studentica je pete godine na Agronomskom fakultetu usmjerenja Agrobiznis i ruralni razvoj. Proučava socio-ekonomske odnose i strukture na selu, a pažnju posvećuje i proučavanju marketinga u poljoprivredi kroz oznake kvalitete i brendiranje poljoprivrednih proizvoda, usluga i rješenja.

Treba nam programer, odnosno web developer(i) i web dizajner koji bi nam pomogli ideju dovesti do (barem) MVP-ja.

PollDog

Istraživanje tržišta za svaki budžet
Filip Cecelja, Ante Cecelja – Ekonomski fakultet u Zagrebu

Marko Bago – FER

Želimo riješiti problem skupog istraživanja tržišta za male i srednje poduzetnike preko anketa.
Također želimo omogućiti rješavateljima anketa da anonimno prodaju svoje podatke koje generiraju svakodnevnim korištenjem interneta. Smatramo da je svijest među ljudima o tome vrlo slaba te da zapravo većina ne razumije kako funkcionira personalizirano oglašavanje nastalo iz digitalnog traga kojeg ostavljamo na internetu.

Razvijanjem platforme (web i mobilna aplikacija) koja bi omogućavala poduzetnicima da putem anketa „kupe“ željene podatke od ciljane skupine rješavatelja anketa, odrede željeni budžet za istraživanje i unaprijed znaju koliko ljudi će ispuniti njihovu anketu i koje su osobine tih ljudi. Rješavatelji bi za svaku ispunjenu anketu bili novčano kompenzirani iz budžeta naručitelja, a platforma mi uzimala proviziju za posredništvo.

Trenutno poduzetnici koriste skupe marketinške tvrtke koje za njih obavljaju istraživanja tržišta. U Hrvatskoj ne postoji slična platforma koja bi se koristila u te svrhe, međutim u inozemstvu postoje slične platforme koje koriste određene elemente naše ideje. Neke od tih platformi su: SurveyMonkey (USA), SwagBucks (USA), Mobrog (UK)…

Istraživanje tržišta je ključni faktor za uspješnost svakog poduzetničkog pothvata. Mnogi mali i srednji poduzetnici ne mogu si priuštiti kvalitetnu analizu tržišta zbog ograničenih sredstava te bi im mi omogućili da jeftino i efikasno zadovolje svoje istraživanje tržišta.

Prvi način zarade bi bio postotak od svake pojedine ankete. Cijena bi ovisila o veličini ankete i vremenu koje je potrebno da se ispuni. Iz te cijene bi se isplatili rješavatelji i mi. Drugi način je da se razvije premium pretplata koja bi nudila napredne alate za analizu prikupljenih podataka.

Ante Cecelja: Student sam EFZG-a. Imam iskustva u administrativnim poslovima, event menadžmentu i ove godine sam bio u Americi putem Work&Travel agencije gdje sam dobio želju za poduzetništvom radeći tamo.
Filip Cecelja: Student sam treće godine na EFZG – u te sam dobio želju da iskoristim stečeno znanje u realnom sektoru. Član sam Financijskog kluba 3 godine te sam od ove godine voditelj skupine Makroekonomska analiza.
Marko Bago: Student sam zadnje godine FER-a, smjer Računarska znanost. Imam poslovnog iskustva u web developmentu te sam bio na praksi gdje sam radio kao „Data Science Intern“.

Nedostaju nam web developeri i mobile app developeri.

5L4 - VK0 robot

Edukacijski robot za učenje osnova računalnog razmišljanja
Jan Marin

Studij dizajna

Problem kojeg sam htio riješiti svojim projektom jest jednostavan – nerazumijevanje apstraktne logike koja pokreće računala, tj. programi. Tehnologija se razvija iz dana u dan, te je pojedinac u svakodnevnom životu u potpunosti uronjen u nju. Kao dizajner, kojem je cilj unaprijediti kvalitetu života čovjeka, smatram da je vrlo bitno shvaćati barem osnovne principe na kojima se tehnologija zasniva – a to je računalni način razmišljanja.

Ciljana skupina ovog projekta su djeca i mladi. Smatram da je najjednostavnije naučiti tu vrstu logike (kakva se koristi pri programiranju) od “malih nogu”. Time korisnik od početka uči više vrsta razmišljanja te mu ona mogu pomoći u daljnjem životu kao alat pri rješavanju problema. Moj projekt se sastoji od robotske jedinice, naziva 5L4 – VK0 robot, te mobilne aplikacije. U tandemu one uče korisnika osnovama računalnog razmišljanja koje se temelji na dijagramu toka.

Demo: https://drive.google.com/open?id=1M40mUqkCDhtT8NTsXpx1WP1_kz7pWDrc

Slični STEM edukativni proizvodi poput Mbota, KANO računala i sl. imaju nedostatak što koriste načine programiranja koji su prekompleksni za početnike. Ovaj projekt promovira pristup učenju koji bi mladima bio jednostavniji za pojmiti, putem emocija. Ljudima su emocije u potpunosti razumljive, te se strah, kao jedna od osnovnih emocija može lako razložiti na osnovne radnje (drhtanje, cviljenje, nagli pokreti…). S tim opisom (kojeg je u stanju malo dijete izreći) smo načinili dijagram toka.

Tržište rada se razvija u smjeru u kojem bi bilo idealno kada bi svaki pojedinac razumio osnovne koncepte u pozadini tehnologije koju koristi svakodnevno. Proizvodi i igračke postaju sve pametnije te smatram kako bi svatko trebao razumjeti ono što koristi, jer s time stvaramo ljude koji mogu dalje razvijati i graditi svijet.

U teorijskim okvirima proizvod bi koštao oko 700 kn cca.100 dolara te bi ciljana skupina bili djeca i mladi.

Trenutno sam jedini član tima, te je moje zvanje magistar industrijskog dizajna.

U timu mi fali tehničkih zvanja, konkretno: mobile app developer, inženjer elektrotehnike i sl. Projekt također ima potencijala u pogledu implementacije AI komponente.

P.A.S.T.I.R. korova

Poluautonoman sustav terminacije i registracije korova
Leon Andrec, Milivoj Bošnjak, Ivan Huzjak – TVZ

Ivan Kuljak, Martin Čolja, Branimir Ričko – FER

Andrija Ričko – FSB

Nepostojanje ekološki prihvatljive metode suzbijanja korova na visoko profitabilnim kulturama na velikim poljoprivrednim površinama. Brojni OPG-ovi ograničuju svoju proizvodnju na površine koje mogu obraditi samostalno, pošto je najam radne snage u hortikulturi suviše skup i nepouzdan. Poluautonoman sustav terminacije i registracije korova riješit će taj problem primjenom umjetne inteligencije i moćnog lasera na robotskoj platformi s nevjerojatnim dometom i svestranošću.

Sustav sačinjen od više manjih robota primijenio bi se na određenu poljoprivrednu površinu. Svaki robot opremljen je kamerom, mini računalom i moćnim laserom pomoću kojih razlikuje usjev od korova i uništava korov. Nakon inicijalne primjene sustava jedan robot ostavlja se na površini da kontinuirano patrolira i drži korov pod kontrolom.

Demo: https://youtu.be/4mbfav_0Kd4

Prvo rješenje je uporaba herbicida. Herbicidi su ograničeni svojom cijenom, karencama, vremenskim uvjetima i fazom razvoja usjeva i korova. Drugo rješenje je uporaba plastičnog filma koji je neprimjenjiv na usjevima s gustom sadnjom (npr. mak) i predstavlja ekološki problem nakon sezone. Treće rješenje je manualan rad kultivatorima i motikama. Ljudski rad je skup, a radna snaga nepouzdana i nedostupna.

Godišnje se u svijetu utroši 2,54 milijuna tona raznih herbicida. Trenutna praksa utječe na gotovo sve ljude u svijetu. No kratkoročno gledanje na problem fokusirat će nas samo na OPG-ove u Hrvatskoj kojih je 2017. bilo oko 160.000. Svaki od tih OPG-ova se u nekoj mjeri suočava s gore opisanim problemima, te bi naš sustav bio primjenjiv kao jedan od mogućih rješenja za suzbijanje korova.

Postoji puno mogućnosti oko odabira poslovnog modela. Projekt će imati izuzetno dugu fazu razvoja do konačnog rješenja pa bi najraniji pristup imao oblik prodavanja usluge uništenja korova po fiksnoj cijeni na odrađenoj površini (npr. 1.000 kn po hektaru u tjedan dana), te iznajmljivanja jednog ili više robota na duži period (npr. 500 kn mjesečno).

Leon Andrec

Lider tima, mehatroničar koji o ideji razmišlja još od osnovne škole. Vješt s 3D printerom, lemilicom, osciloskopom i bušilicom.

Milivoj Bošnjak

Mehatroničar s poduzetničkim duhom i širokim znanjem programiranja, networking-a i hardware dizajna.

Andrija Ričko

Glavni dizajner, FSB-ovac vješt u 3D modeliranju, dizajniranju PCB-ova i u Arduinu. Također zna programirati android aplikacije.

Ivan Huzjak

Uzorni TVZ-ovac s podlogom u poljoprivredi. Iskustvo u Javi i C-u. Posjeduje znanja na poljima elektrotehnike i telekomunikacije.

Ivan Kuljak

FER-ovac s dugogodišnjom strašću za matematikom i nizom pobjeda na raznim natjecanjima.

Martin Čolja

FER-ovac s puno iskustva u Python-u, Javi i C-u. Jak u matematičkom i inženjerskom razmišljanju na polju strojnog učenja. Trenutno na razmjeni u Poljskoj.

Branimir Ričko

FER-ovac čije vrijeme je obrnuto proporcionalno brojnim kompetencijama u polju umjetne inteligencije.

Nedostaje nam programera. Trenutni prototip koristi esp32 kao Arduino platformu i Raspberry Pi 4 kao Python platformu. Računalni vid, strojno učenje, AI općenito i sva povezana područja bila bi nam od velike koristi. U usporedbi s trenutnim stupnjem razvoja hardware dijela projekta, software je nerazvijen i vaše ideje i prijedloge bit će moguće implementirati kao temelje software dijela projekta.
Student s agronomskog fakulteta također je dobrodošao ako je specijaliziran na fiziologiji biljaka.

Eat Me

Prilagođene ponude restorana u stvarnom vremenu za turiste u žurbi
SPOCK

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Zbog gustog rasporeda razgledavanja, gladni turisti u prolazu nemaju vremena tražiti restorane, uspoređivati ponude i recenzije te dugo čekati hranu, pa se najčešće zadovolje brzom hranom, a restorani gube gladne goste kojih nisu ni svjesni. S druge strane, restorani nemaju priliku prezentirati svoju ponudu turistima u prolazu koji nemaju vremena istraživati, ne mogu lako prilagoditi svoju ponudu prema popunjenosti restorana te ponuditi posebne akcije van uobičajenih menija.

Putem mobilne aplikacije “Eat Me” turisti dijele svoju lokaciju, odabiru vrstu kuhinje, broj gostiju, cjenovni raspon i vrijeme koje imaju na raspolaganju. Restorani u blizini koji zadovoljavaju zadane parametre dobivaju obavijest o gladnim turistima i šalju im svoju ponudu koja može uključivati posebne akcije. Turisti odabiru najbolju ponudu, plaćaju i dolaze u restoran u dogovoreno vrijeme. Time maksimalno iskorištavaju svoje slobodno vrijeme i dobivaju najbolji gastronomski doživljaj za svoj novac.

Postoje različite mobilne aplikacije koje omogućavaju pretraživanje restorana u blizini, pregledavanje njihovih ponuda i recenzija gostiju, pa čak i rezerviranje stola. Trenutno ne postoji aplikacija koja direktno spaja gladnog gosta i restoran te im omogućava direktnu komunikaciju i slanje posebnih ponuda u stvarnom vremenu. Osoblje većine restorana na Jadranskoj obali pokušava uživo privući goste s ulice, ali su ograničeni na usko područje oko restorana. Putem aplikacije bi radili isti posao, ali bi imali znatno veći domet i direktan pristup gladnome gostu.

S ovim problemom se susreću svi turisti koji posjećuju određenu lokaciju na kratko vrijeme i nemaju vremena za istraživanje gastronomske ponude, a željeli bi isprobati lokalnu kuhinju. U takvim situacijama turisti ne konzumiraju hranu uopće pa ostaju gladni i imaju strah da nešto propuštaju ili odabiru prvi restoran na koji naiđu pa najčešće ne dobivaju najbolju gastronomsku uslugu za svoj novac. U oba slučaja odlaze s lokacije djelomično nezadovoljni.

Restorani će plaćati 10-15% od svake prodaje izvršene preko aplikacije. Uz to će moći plaćati mjesečnu premium pretplatu koja će im omogućiti preddefiniranje različitih ponuda koje će se automatski slati gladnome turistu kad se zadovolje parametri koje je turist odabrao, slanje više od jedne ponude po turistu te istaknute pozicije za predstavljanje turistima.

Ova ideja nema prijavitelja.

Dva mobile app (Android ili iOS) developera, mobile app designer.

Abhishek

Web platforma i salon za potpuno novi doživljaj korištenja (stare) odjeće
Niko Bucalo

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Problem skupe unikatne odjeće, viška odjeće koju većina ljudi nakon nekoliko nošenja više ne koristi, prolaznosti odjeće koja brzo izađe iz trenda i postane dosadna te problem društvenog pritiska za nošnje brendirane i skupe odjeće. Trenutni mentalitet ljudi oko korištenja odjeće je previše konzumerisitčki orijentiran i na odjeću se troši više novca nego je potrebno, a osjećaj zadovoljstva nakon kupovine novog odjevnog predmeta ne traje dugo, pa većina poseže za novim odjevnim predmetom i novom dozom zadovoljstva vrlo brzo.

Želimo pokrenuti web platformu i salon koji rješavaju sve probleme vezane za odjeću i odijevanje. Bilo da je potrebna modifikacija odjevnog predmeta, unaprjeđenje vlastitom idejom ili uz savjet dizajnera ili potpuno unikatan odjevni predmet. Želimo omogućiti samodizajniranje odjeće, izradu i prodaju dizajna za druge te pokrenuti trend iznajmljivanja odjeće.

Trenutno postoje dva ekstrema. Na jednom kraju su krojački saloni koji su najčešće specijalizirani za sitne (jednostavne) krojačke popravke i dorade, a na drugom kraju su specijalizirani saloni koji pružaju ekskluzivnu, luksuznu uslugu. Radi drugačijeg poslovnog modela i recikliranja odjeće, ova ideja bi pružala luksuznu uslugu po cijeni približnoj krojačkim doradama.

U svijetu postoji problem viška odjeće. Većina ljudi posjeduje više odjeće nego im je potrebno i veliku većinu te odjeće nakon nekoliko nošenja više ne koristi jer je postala dosadna, više im se ne sviđa ili joj nešto nedostaje. Korištenjem ove usluge korisnici, ali i industrija, troše manje novca, postaju zadovoljniji jer nose samo ono što stvarno žele, rješavaju se stare odjeće za novu, a dizajneri imaju priliku za dodatnim izvorom zarade kroz prodaju dizajna.

Plan zarade na ovoj usluzi je kroz modifikacije, popravke i unaprjeđenje odjeće, dizajniranje unikatne odjeće, iznajmljivanje i prodaju odjeće te proviziju od prodaje tuđih dizajna.

Niko Bucalo je student 2. godine FER-a, a na realizaciji ovog projekta mu još pomaže nekoliko dizajnera i modnih dizajnera.

Svi koji misle da mogu doprinijeti razvoju projekta. Primarno nam nedostaje web developer, web dizajner i marketinški stručnjak.

Travel Maker

Web aplikacija za organizaciju bilo koje vrste putovanja
Jurica Đurinski

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Problem organizacije bilo koje vrste putovanja. Pri organizaciji bilo koje vrste putovanja imamo 2 moguće opcije, a to je turistička agencija ili vlastito organiziranje. Agenciji često plaćamo nešto skuplje zbog same organizacije i nemamo mogućnost mijenjanja aranžmana po vlastitim preferencijama ili agencije uopće ne nude destinaciju koju želimo. U vlastitoj organizaciji vrlo je teško unaprijed uskladiti smještaj, prijevoz, ponudu sadržaja i informacije o sadržajima ako nemamo vodiča.

Sustav u obliku aplikacije/web sučelja koji nudi sve funkcionalnosti koju su potrebne za organizaciju bilo koje vrste putovanja – na jednom mjestu. Glavne funkcionalnosti bi bile pretraživanje i ponuda osnovnih sadržaja koji su potrebni za organiziranje putovanja, posebno filtriranih prema unosu korisnika, i njihovo organiziranje i plaćanje na jednom mjestu.

Postoji velik broj servisa, međutim nude samo jedan oblik usluge zbog čega korisnik mora koristiti nekoliko servisa, na svakom posebno plaćati, na svakom biti registriran i slično. Tako je tu npr. Booking ili AirBnb za smještaj, Skyscanner za pretrage letova, Google maps za snalaženje u gradu i pretragu “znamenitosti”, TripAdvisor za preporuke restorana, Basetravel za osnovne informacije o destinaciji i slični servisi koji nude razne značajke.

S obzirom na trendove porasta putovanja problem je prilično velik. Pogotovo uzmemo li u obzir da su potencijalni korisnici mladi koji često imaju vlastitu ideju putovanja koja je različita od onih koje nude agencije, a k tome često imaju limitiran budžet i teško je u moru servisa profiltrirati najbolje i najisplativije opcije koje zadovoljavaju ideju putovanja.

Postoji nekoliko mogućnosti zarade od rješenja, i svaku treba analizirati kako bi se postigla optimalna funkcionalnost. Prva mogućnost je naplata postotka od cijene plaćene usluge od strane korisnika (mali postotak, npr. 5% od cijene avio karte). Druga mogućnost je naplata naknade za posredovanje ponuditelju čiju uslugu nudimo (ako nije naša). I treća je kombinacije obje spomenute u različitim modelima. Okvirnu cijenu je nemoguće odrediti s obzirom na to da bi ovisila o prometu na servisu.

Osnove programiranja u C-u i Pythonu. Imam nešto iskustva u vođenju i upravljanju projektom, a također već godinu dana i sam vodim vlastito poduzeće.

Web i mobile developer, web i mobile designer.

Turra

Mobilna aplikacija za naručivanje u kafićima
Ivan Lojić

Fakultet prometnih znanosti

Još uvijek upotreba klasičnih cjenika i menija u ugostiteljskim objektima u vremenima kada se nastoji olakšati kako zaposlenicima tako i korisnicima te kada se radi na tome da se sve više koristi bezgotovinsko plaćanje.
Zaposlenicima ugostiteljskih objekata olakšava tako da ne moraju pamtiti narudžbe već samo posluživati. Korisnici mogu platiti preko aplikacije, te indirektno utječe na smanjene broja zaposlenika što igra veliku ulogu vlasnicima ugostiteljskih objekata.

Mobilna aplikacija koja sadrži cjenik/meni pojedinog ugostiteljskog objekta preko kojeg se mogu odabirati, naručiti i platiti piće ili jelo.
Osoba dolazi caffe bar, otvara u aplikaciji cjenik, odabere što želi, upiše broj stola za kojim sjedi te kartičnom transakcijom u aplikaciji izvršiš plaćanje. Zaposlenik koji priprema napitke na svom ekranu vidi narudžbu, priprema te ju poslužitelj donosi za stol.

Trenutno rješenje postoji preko trenutno popularnih aplikacija za naručivanje hrane koje omogućuju naručivanje, plaćanje te prikupljanje hrane u restoranu.

Potreban je iskorak u ugostiteljstvu u smislu da se još uvijek koristi klasičan princip naručivanja i plaćanja kao i prije puno godina.

Postoji više mogućnosti kao plan zarade kao što su npr. fiksni iznos koji plaćaju objekti koji žele uvesti takvu vrstu usluge, određeni postotak od cijene narudžbe i sl.

Puno dobre volje i želje da ovaj projekt uspije i da svi skupa naučimo puno toga što bi nam moglo biti od koristi jednoga dana.

U timu nedostaju ljudi koji vide potencijal ovog projekta i koji takožer žele puno toga naučiti iz cjelokupnog procesa.

Instruktomat

Mobilna aplikacija za jednostavno spajanje instruktora i učenika.
Petar Jukić

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Svi učenici i studenti se prije ili kasnije susretnu s profesorom koji im ne može neko gradivo objasniti dovoljno jasno ili im jednostavno ne mogu dati dovoljno individualne pažnje. Zato se najčešće okrenu k privatnim instrukcijama. A kad treba naći instruktora tek počinju problemi. Ili moraš imati poznanika, ili preko prijatelja si čuo da netko daje instrukcije, ili listati na desetke web stranica (čak i naš fer3.net) gdje su većinom oglasi zastarjeli ili nisu više relevantni.

Mobilna aplikacija koja bi omogućila jednostavno spajanje instruktora i učenika. Instruktor se samo mora prijaviti u naš sustav, a učenik na svojoj strani može filtrirati instruktore po udaljenosti, cijeni, razini obrazovanja… i odabrati nekoga tko mu odgovara. Glavni cilj je da sve bude iznimno intuitivno i jednostavno kako bi čak i učenici koji se premišljaju trebaju li im instrukcije odlučili isprobati aplikaciju.

Trenutno ljudi koriste stranice poput instrukcije.hr i moje-instrukcije koje izgledaju jako zastarjelo i većina oglasa je od prije 5 do 6 godina. Također oglašavanja po novinama, statusima po Facebooku, threadovi po raznim forumima… Glavne prednosti ove aplikacije su centraliziranost svih oglašivača (instruktora) i jednostavnost dogovora instrukcija.

Istraživanja govore da je u Hrvatskoj 50% učenika barem jednom koristilo privatne instrukcije izvan nastave.
Procjenjuje se da roditelji ukupno u Hrvatskoj izdvoje oko 50 milijuna kuna za privatne instrukcije svoje djece.

Plan zarade može ići u više smjerova, ali za sada mi se ovo čini najbolji plan.
Instruktor ima dvije opcije :
1) 20% svake zarade od sata instrukcija ide nama
ili
2) plaća 100 kn mjesečno za VIP članarinu gdje
zadrži cijeli profit od instrukcija + njegov
oglas prikazujemo istaknuto kada korisnik
pretražuje instrukcije

Trenutno sam jedini u timu i već par mjeseci učim programiranje mobilnih aplikacija u svrhu izvršenja ovog projekta.

Mobile app developer, mobile app designer.

MAIL

SPOCK@

TWITTER

@SPOCK_FER

FACEBOOK

@SPOCK.FER

YOUTUBE

SPOCK @FER