MENTORI

Savjetujte timove u SPOCK-u

Ako svojim znanjima i vještinama možete podržati, usmjeriti i savjetovati timove, ispunite obrazac na ovoj stranici.

Mentorice i mentori su na raspolaganju timovima te prema potrebi dogovaraju susrete kada i kako najbolje odgovara i njima i timovima.

MAIL

SPOCK@

TWITTER

@SPOCK_FER

FACEBOOK

@SPOCK.FER

YOUTUBE

SPOCK @FER