Članovi tima s lijeva na desno: Manuela Panić, Ivana Radojčić Redovniković, Marina Cvjetko Bubalo, Kristina Radošević, Mia Radović, Martina Bagović